Terminy wystaw na rok 2017


Stowarzyszenie „Rybnicki Klub Miłośników Kwiatów” przy Rybnickim Centrum Kultury, zaprasza do wzięcia udziału w wystawach organizowanych na terenie naszego miasta, które odbędą się, jak co roku w Teatrze Ziemi Rybnickiej przy ul. Plac Teatralny 1 w następujących terminach:

  • 8–9.07.2017 - XXVII Międzynarodowa Wystawa Lilii i Kompozycji Kwiatowych

Przyjmowanie kwiatów na wystawę odbywać się będzie w dniu 7 lipca od godz. 10,00 do 16,00. Ocena wystawianych kwiatów dokonana będzie w sobotę dnia 8.07.2016 o godz. 7,00
Termin zgłaszania na wystawę upływa 3.07.2017r.

  • 12–13.08.2017 - XX Międzynarodowa Wystawa Mieczyków Dalii i Kompozycji Kwiatowych

Przyjmowanie kwiatów na wystawę odbywać się będzie w dniu 11 sierpnia od godz. 12,00 do 18,00. Ocena wystawianych kwiatów dokonana będzie w sobotę dnia 12.08.2017 o godz. 7,00.
Termin zgłaszania na wystawę upływa 7.08.2016

W wystawach mogą wziąć udział wszyscy miłośnicy i hodowcy kwiatów bez względu na to czy są czy nie są członkami Stowarzyszenia. Regulamin nie stwarza też żadnych innych ograniczeń. Każdy wystawca, poprzez zgłoszenie kwiatów do konkursu zapewnia, że zgłoszone do konkursu siewki są przez niego wyhodowane, a odmiany przez niego uprawiane. Punkty te z góry nie dopuszczają do wystawiania uprawianych siewek obcej hodowli pod swoim nazwiskiem, nawet za zgodą właściciela.

Każda łodyga powinna mieć przywieszkę z nazwą odmiany lub kodem siewki oraz nazwiskiem i adresem wystawcy.

Wystawca powinien bezwzględnie dostarczyć listę kwiatów, które chce wystawić w konkursie.

O zakwalifikowaniu kwiatów do konkursu decyduje przewodniczący komisji sędziowskiej na podstawie ustalonych kryteriów, a jego decyzja jest ostateczna.

Hodowca może swoje wystawione siewki (tylko siewki) odebrać po zamknięciu wystawy. W tym wypadku powinien to zaznaczyć i potwierdzić podpisem na dostarczonej liście. Kwiaty zgłoszone do zwrotu hodowca powinien odebrać w dniu zamknięcia wystawy o godz. 17,00.

Pozostałe kwiaty i kompozycje stanowią własność organizatora.

Ocenę wystawianych kwiatów dokona komisja sędziowska, natomiast ocena kompozycji dokonana zostanie głosami publiczności zwiedzającej wystawy.

Za nagrodzone miejsca 1, 2, 3 we wszystkich kategoriach przyznane zostaną dyplomy, jak również w miarę posiadanych środków nagrody rzeczowe, ponadto przyznane zostaną nagrody specjalne.

Osoby zamiejscowe zainteresowane miejscami noclegowymi winny to zgłosić organizatorowi w terminie zgłoszeń na wystawę.

Informacji udziela Piotr Wistuba: telefonicznie pod nr. tel. 324241679 i kom. 691506140 lub e-mail: gwistubabox@poczta.onet.pl